Di atas runtuhan Kota Melaka kita dirikan negara baru.

Published: Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian & PelanconganMalaysia dan Jabatan Muzium dan Antikuiti, 2003.
Subjects:

MIMA Resource Centre

Call Number: DS592 5 MAL 2003
Accession No Item Category SMD Status Notes
005385 Reference (Books) Book AVAILABLE